Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Đất thổ cư và đất phi nông nghiệp là gì ?

Đất thổ cư và đất phi nông nghiệp là gì ?

Đất thổ cư và đất phi nông nghiệp là gì ?

Đất thổ cư và đất phi nông nghiệp là gì ?

Đất thổ cư và đất phi nông nghiệp là gì ?
Đất thổ cư và đất phi nông nghiệp là gì ?

Tin Tức

Đất thổ cư và đất phi nông nghiệp là gì ?

01-07-2017 04:10:55 PM

Đất thổ cư và đất phi nông nghiệp là gì ?

Theo luật đất đai của nước Việt Nam đất thổ cư là gì ? - chính là từ trước giờ được gọi để chỉ đất phi nông nghiệp. Theo thông tư ban hành 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 thì được quy định loại đất ở được dùng cho các mục đích sau:

  • Xây dựng nhà ở, các công trình, dành cho việc để ở.
  • Đất vườn và đất ao hồ  bao gồm cả nhà ở nếu nằm chung trong cùng một thửa và trong khu dân cư thì đều được gọi chung là đất ở ( đất thổ cư ).

Đất thổ cư và đất phi nông nghiệp là gì

Các loại ký hiệu về đất thổ cư:

Đất thổ cư hay còn gọi là đất phi nông nghiệp được ký hiệu theo theo các loại như sau:

  • đất ở đô thị  ODT” là đất tại thành phố.
  • đất ở nông thôn “ONT” là đất tại nông thôn.
  • Đất trụ sở “OTS” là đất tại các cơ quan nhà nước.

Ngoài đất thổ cư còn các ký hiệu khác như:

"ONT" là đất ở tại nông thôn;

"ODT" là đất ở tại đô thị;

"TSC" là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của Nhà nước;

"TSK" là đất trụ sở khác;

"CQP" là đất quốc phòng;

"CAN" là đất an ninh; "SKK" là đất khu công nghiệp;

"SKC" là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh;

"SKS" là đất cho hoạt động khoáng sản;

"SKX" là đất sản xuất vật liệu, gốm sứ;

"DGT" là đất giao thông;

"DTL" là đất thủy lợi;

"DNL" là đất công trình năng lượng;

"DBV" là đất công trình bưu chính, viễn thông;

"DVH" là đất cơ sở văn hóa;

"DYT" là đất cơ sở y tế;

"DGD" là đất cơ sở giáo dục - đào tạo;

"DTT" là đất dành cho khu vực thể thao;

"DKH" là đất dùng cho việc nghiên cứu;

"DXH" là đất cơ sở dịch vụ về xã hội;

"DCH" là đất chợ;

"DDT" là đất có di tích, danh thắng;

"DRA" là đất bãi thải, xử lý chất thải;

"TON" là đất tôn giáo;

"TIN" là đất tín ngưỡng;

"NTD" là đất nghĩa trang, nghĩa địa;

"MNC" là đất có mặt nước chuyên dùng;

"PNK" là đất phi nông nghiệp khác. Đối với đất SX nông lâm nghiệp:

"LUA" là đất trồng lúa

"COC" là đất cỏ dùng vào chăn nuôi;

"HNK" là đất trồng cây hằng năm khác;

"CLN" là đất trồng cây lâu năm;

"RSX" là đất rừng sản xuất;

"RPH" là đất rừng phòng hộ;

"RDD" là đất rừng đặc dụng;

"NTS" là đất nuôi trồng thủy sản;

"LMU" là đất làm muối;

"NKH" là đất nông nghiệp khác.

Khi cần biết thông tin về đất thổ cư xin liên hệ với chúng tôi:

Hotline: 0918.18.0979

Ngoài ra chúng tôi còn bán đất Mỹ Phước 3 Bình Dương với giá rẻ.

Các tin khác